info@insafety.ee

Firmast

Insafety OÜ loodi eesmärgiga koondada tuleohutuse valdkonna parimad spetsialistid, nende oskused ja teadmised eraldi ettevõttesse ning arendada antud tegevussuunda üle Eesti.

Insafety OÜ pakub tuleohutusteenuste tervikpaketti nii eraisikutele kui ettevõtetele. Firma tegeleb kõikide tuleohutust puudutavate küsimustega ja on alati valmis andma konsultatsioone, teostama eksperthinnanguid ehitiste ja rajatiste osas ning vajadusel esindama Teie huve pääste- või kindlustusasutustes.

Meie töötajate teadmised ja kogemused võimaldavad meil professionaalselt lahendada nii tüüptellimusi kui ka täita keerukaid projekte, kasutades tänapäeva tehnilisi lahendusi.

Meie ettevõtte tugevused on Teie eelised.
Tuleohutusalane ettevõte Insafety OÜ garanteerib:

  • Kõikidel meie spetsialistidel on pääste-tehniline kõrgharidus ja märkimisväärsed kogemused klientidega töötamisel.
  • Paljud meie töötajad omavad tuleohutusspetsialisti tase 5 kutsekvalifikatsiooni
  • Enamik meie spetsialiste omavad pikaajalist operatiivteenistuse staaži. Põhjalikud teadmised operatiivvaldkonnast muudavad huvitavamaks meie poolt läbi viidavad teoreetilised koolitused personalile. Koolitused on rikastatud näidetega, mis pärinevad reaalsetest olukordadest ning on elulised.
  • Keeleline mitmekesisus, mis võimaldab meie spetsialistidel suhelda klientidega ja viia läbi vastavaid koolitusi ning õppuseid nii eesti, inglise kui ka vene keeles.
  • Oleme kiiresti arenev ja mobiilne ettevõte. Alustanud antud valdkonnas tööd Pärnu linnas, omame nüüdseks filiaale Tallinnas, Kesk- ja Lõuna-Eestis. Seega on meil võimekus pakkuda kvaliteetset teenust üle Eesti.
  • Kvaliteet. Me hindame kõrgelt kvaliteetselt tehtud tööd ning klientidele pakume alati vaid maksimumi.
  • Konkurentsivõime.Meie poolt pakutava hinna ja kvaliteedi suhe on omavahel tasakaalus. Oleme ettevõte, kes saab pakkuda konkurentsivõimelist hinda.
  • Kohusetundlikkus. Peame oluliseks ettevõttele võetud kohustuste täitmises täpsust ning kokkulepete kohast elluviimist.

Oleme motiveeritud tegema tööd kvaliteetselt ja positiivse suhtumisega. Meie kliendina tunnete Te, et me oleme Teile toeks selles valdkonnas, kus Teie teadmised ei pea olema kõrgeimal tasemel.